SK | CZ | PL

Tkané geotextílie

Tkané geotextilie

Tkané geotextílie sú ploché geosyntetické výrobky vyrábané v procese tkania z dvoch sústav (útok a osnova) priadzí, nekonečných vlákien, šnúrok alebo iných prvkov z polypropylénu, polyesteru alebo iných polymérov, prepletaných zvyčajne v priamom uhle.

Slabšie varianty s väčšou rozťažnosťou sa používajú ako separácia konštrukcií cestných násypov, valova iných konštrukcií od podložia s nižšou únosnosťou. Vyrába sa z nich deliace vrstvy medzi zeminami alebo kamenivom s rôznou zrnitosťou.
Silnejší tkané geotextílie, ktoré sa vyznačujú menšou rozťažnosťou, sa používajú na spevňovanie zemných konštrukcií rôzneho druhu. Týmito geotextíliami sa spevňujú hornej vrstvy cestných a železničných násypov a dolnej vrstvy základu. Využívajú sa tiež k vystužovanie telies zemných hrádzí, vysokých násypov, strmých svahov a oporných múrov.


Najdôležitejšie využitie:

Separácia podložia

Tkaná geotextília predchádza premiešaniu prírodnej zeminy so základom, čím udržuje integritu konštrukcie a súčasne umožňuje voľný priechod tekutín / plynov. Vďaka použitiu separačnej vrstvy z netkanej geotextílie dochádza k zlepšeniu stability násypov a na urýchlenie konsolidácie prírodnej zeminy, čo umožňuje redukciu konštrukčných vrstiev a predlžuje životnosť stavby.