SK | CZ | PL

Netkané geotextílie

Netkané geotextilie

Netkané geotextílie sú ploché netkané geosyntetické výrobky vyrobené z tenkých nepravidelne kladených polypropylénových alebo polyesterových vlákien, ktoré sú vzájomne spojené mechanicky alebo tepelne. Hoci sa v literatúre hovorí tiež o spojení chemickom, v praxi sa s takými textíliami nestretávame.

Vzhľadom k svojim mechanickým a hydraulickým vlastnostiam sa netkané geotextílie používajú ako separačné, drenážne a filtračné vrstvy. Vzhľadom k veľkej rozťažnosti a pomerne nízkej odolnosti v ťahu je vylúčené ich použitie na spevnenie podložia. Vhodne zvolenú netkaneú geotextíliu možno využiť k ochrane tesnenia z geomembrány pred mechanickým poškodením.


Najdôležitejšie využitie

Separácia podložia

Netkané geotextílie zabraňujú premiešaniu prírodnej zeminy sa základom, čím udržujú integritu konštrukcie a súčasne umožňujú voľný priechod kvapalín / plynov. Vďaka použitiu separačnej vrstvy z netkanej geotextílie dochádza k zlepšeniu stability násypov a na urýchlenie konsolidácie prírodnej zeminy, čo umožňuje redukciu konštrukčných vrstiev a predlžuje životnosť stavby.

Francúzska drenáž (korytová drenáž)

Jedno z najčastejších použití netkanej geotextílie, ktorá tu má funkciu filtra zabezpečuje zadržiavanie drobných čiastic pôdy mimo drenáže tak, aby neupchali drenážny systém. U tohto typu aplikácie je dôležitá vhodná voľba vodopriepustnosti a rozmeru pórov.