SK | CZ | PL

Geosiete

Geomříže

Geosiete sú ploché geosyntetické výrobky s otvorenou štruktúrou, u ktorých je plocha otvorov väčšia ako povrch produktu (rebier a uzlov). Tvorí ich pravidelná sústava rebier a uzlov získaná vďaka príslušnému vytláčaniu a preťahovaniu tabule polyméru v prípade sietí s tuhými uzlami, alebo splietaním, zlepovaním či zváraním pravidelne rozmiestnených pruhov tvoriacich rebrá v prípade sietí s elastickými uzlami. Geosiete sa najčastejšie vyrábajú z polypropylénu, polyesteru a ďalej z polyvinylalkoholových vlákien, sklených vlákien, uhlíkových a čadičových vlákien.

Vďaka vysokej odolnosti v ťahu a tuhosti sú geosiete obzvlášť účinné ako výstuhy v systémoch s kamenivom. Ich funkcia pri spevňovaní zeminy je založená predovšetkým na využitie síl vyplývajúcich zo vzájomného zapadnutiu rebier siete a kameniva.