SK | CZ | PL

Fólie a geomembrány

Geomembrana

Fólie a geomembrány sú geosyntetické výrobky ploché alebo priestorové (lisované fólie), nepriepustné pre kvapaliny a plyny. Sú vyrobené z polyetylénu (LDPE, MDPE, HDPE), polyvinylchloridu (PVC), syntetickej gumy (EPDM) alebo iných, menej známych surovín.

Používajú sa ako tesnenie nádrží, priekop, skládok komunálnych odpadov. Slúžia ako izolácia základov a stropov. Vyrábajú sa z nich vodotesné clony v konštrukciách protipovodňových valov. používajú sa rovnako na ochranu spodných vôd pred únikmi nebezpečných látok na čerpacích staniciach alebo na pracoviskách recyklácie vozidiel.