SK | CZ | PL

Geobuňka

Geobuňky

Geobuňky sú priestorové geosyntetické výrobky s bunkovou štruktúrou. sú vyrobené z obojstranne modelovaných polyetylénových pásov vzájomne bodovo zváraných pomocou ultrazvuku. Pásy sú zvyčajne perforované, čo umožňuje voľný prietok vody medzi bunkami.

Geomreže v systéme s výplňou predstavujú konštrukcie fungujúca ako polotuhá doska umožňujúca redukciu vertikálnych pnutí prenášaných do podložia. Vďaka ich priestorovej štruktúre sa používajú takisto ako protierózna ochrana podporujúca zatrávňovanie strmých svahov alebo udržujúca krycej vrstvy.