SK | CZ | PL

Gabióny

Gaboiny

Gabióny sú koše a matrace na vyplnenie kameňom vyrobené z oceľovej siete zvárané v priamom uhle alebo z dvojito splietanej siete tvoriacej hexagonálne oká. Drôt je chránený antikoróznymi nátermi zo zinku (Zn) alebo aluzinku (ZnAl, Galfan, BEZINAL a iné). Drôt môže byť navyše chránený náterom z PVC.

Gabiónové koše sa používajú pri oporných konštrukciách v pozemnom staviteľstve a na zabezpečenie brehov vo vodnom staviteľstve. Využívajú sa aj ako prvky malej architektúry a ďalej ku konštrukcii akustických clôn.
Gabiónové matrace sa používajú na zabezpečenie brehov a dna vo vodnom staviteľstve, k formovaniu priekop, zabezpečovaniu svahov proti erózii v cestnom staviteľstve.