SK | CZ | PL

Drenážne rohože

Mata drenażowa

Drenážne rohože sú kompozitá rôzneho druhu s priestorovou štruktúrou, ktoré umožňujú prietok vody. Najčastejšie ide o priestorové rošty zabezpečené z jednej alebo dvoch strán filtračnou textíliou alebo lisovanou fóliou spojenou s filtračnou textíliou.

Drenážne kompozitá slúžia na odvádzanie vody z konštrukcií, znižovanie hladiny podzemných vôd. Okrem toho môžu fungovať ako ochrana pre izoláciu.