SK| CZ | PL
Geosyntetické výrobky sa používajú pri výstavbe diaľnic, letísk, komunikácií rôzneho druhu, parkovísk, svahov, násypov, dráhových telies, brehov morí, riek, jazier, umelých vodných nádrží a kanálov, opôr mostov a viaduktov. Používajú sa tiež pri výstavbe skládok komunálnych odpadov a skládok látok nebezpečných pre okolie.
Geosyntetické výrobky sa používajú ako separačná vrstva, filtračná vrstva, drenáže, spevňujúca vrstva (výstuž), tesniaca vrstva, ochranná vrstva a zabezpečenie proti erózii.